Một số sự kiện của Canada Vita

Công ty nhân sâm hàng đầu của Canada

Chúng tôi đang hợp tác với nhiều nhà phân phối để phân phối nhân sâm Canada ra quốc tế. Chúng tôi thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá nhân sâm và thường xuyên mời nhiều đối tác sang thăm trang trại của chúng tôi tại Canada.

Chúng tôi hiện đang cung cấp cho nhiều chuỗi bán lẻ lớn ở Bắc Mỹ như Walmart và Costco. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nguyên liệu cho nhiều nhà sản xuất thực phẩm để họ tự chế biến các sản phẩm nhân sâm của mình.